Nå kan nesten alle samtalebøkene leses gratis!

Nå kan du fritt lese den opprinnelige trilogien til Neale Donald Walsch og de fleste andre samtalebøkene via nettbiblioteket til Nationalbiblioteket.

NB! Vi har to nyere bøker av Neale Donald Walsch som også kan leses gratis nederst på denne siden.

Himmelske Samtaler 1

Av Neale Donald Walsch

Himmelske Samtaler 2

Av Neale Donald Walsch

Himmelske Samtaler 3

Av Neale Donald Walsch

Vennskap med Gud

Av Neale Donald Walsch

Samhørighet med Gud

Av Neale Donald Walsch

De nye åpenbaringene

Av Neale Donald Walsch

Morgendagens Gud

Av Neale Donald Walsch

Nyere bøker

Disse bøkene kan lastes ned i sin helhet.

Samtaler med Menneskeheten

Stormen før stillheten

Av Neale Donald Walsch

BOK 1

Det eneste som virkelig har betydning

Av Neale Donald Walsch

BOK 2