ARTIKLER

Nedenfor er det gjengitt mange artikler som har stått i magasinet Ildsjelen helt tilbake til 2007. Noen artikler er utdrag fra bøker. De nyeste artiklene står øverst. De aller fleste artiklene er i PDF format.

Hentet fra boken Himmelske Samtaler 2
Kan en verdensunion sikre fred?
Av Neale Donald Walsch
Å skape fred i hele verden ligger nok et stykke frem i tid. Ser man bort fra de siste årene, med bl.a. krigen i Ukraina, så viser statistikk at det gradvis har blitt færre kriger i verden. Å sikre permanent fred over hele verden er utrolig viktig da kriger medfører så enorme konsekvenser.

Hentet fra boken Himmelske Samtaler med menneskeheten – Stormen før stillheten
ØKONOMI, POLITIKK OG KULTUR I BALANSE
Av Neale Donald Walsch
Dette kapittelet omhandler en verden i harmoni og balanse, noe som bare vil kunne oppnås når de tre områdene av menneskelig aktivitet – Økonomi, Politikk og Kultur – blir gitt samme viktighet og tilstrekkelig uavhengighet.

Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2013
VISUALISERING SOM ET VERKTØY
Av Neale Donald Walsch
”Visualisering, som navnet viser til, vil si at vi bruker sinnets forestillingsevne til å fokusere livsenergien på en måte som gjør at en spesiell form dannes, først i sinnet og deretter ofte i den fysiske verden.”

All menneskelig handling er på sitt dypeste plan motivert av én av to følelser – frykt eller kjærlighet.

Neale Donald Walsch

Trykket i Ildsjelen nr. 5 – 2011
Menneskehetens nye historie
Av Neale Donald Walsch
13 korte punkter. Utdrag: Det finnes ingen tvil om livets resultat. Du kommer til ”himmelen”. For det første finnes det ikke noe annet sted å dra. For det andre så er det fortjent uansett hva du har gjort, og for det tredje er Himmelen rett og slett et navn for der du er akkurat Her og Nå.

Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2011
HVORFOR REINKARNASJON FORSVANT FRA KIRKEN
Av Neale Donald Walsch
”Reinkarnasjon er helt i tråd med hensikten, som for Meg er å skape og oppleve Hvem Jeg Er gjennom deg, livstid etter livstid, og gjennom de millioner av andre bevisste skapningene Jeg har plassert i Universet.”

Sjelen bryr seg ikke om hva du gjør for å tjene til livets opphold – og når livet ditt er over, vil heller ikke du bry deg om dette. Sjelen bryr seg bare om hva du er mens du gjør det du gjør. Sjelen søker en være-tilstand, ikke en gjøre-tilstand.

Neale Donald Walsch

Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2011
VIKTIGHETEN AV SEPARASJON
Av Neale Donald Walsch
”Denne separasjonen AV seg selv FRA seg selv er hva vi har kalt, i våre mytologier, utkastelsen fra Eden. Plutselig, hvor der var evig liv, er der nå død. Plutselig, hvor der var overflod, er der nå “ikke nok”.”

Trykket i Ildsjelen nr. 6 – 2010
VET DU HVOR GUD ER?
Av Neale Donald Walsch
«Hvis vi aksepterer at til og med tradisjonelle religioner sier: at Gud er Alfa og Omega, begynnelsen og slutten, alt sammen, da må vi nødvendigvis konkludere med at Gud eksisterer inni oss.»

Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2010
Har menneskeheten en sjanse?
Av Neale Donald Walsch
Denne artikkelen er et utdrag fra boken De nye åpenbaringene (side 31-33).

Nytelse og hellighet går sammen, de er faktisk det samme, men mange av dere tror ikke de gjør det.

Neale Donald Walsch

Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2009
Himmelen er alt som finnes
Av Neale Donald Walsch
”Du er aldri alene, og du kan ikke være alene, ut fra din egen natur. For du er ikke et individ, men en individuasjon av altet. Du er en del av alle oss som lever, og alle vi som lever, har en part i opplevelsen av deg.”

Trykket i Ildsjelen nr. 2 – 2009
Forandring
Av Neale Donald Walsch
Så mye endres for så mange akkurat nå. Verdensøkonomien gjennomgår store forandringer som tvinger mennesket til å gjøre grunnleggende og livsnødvendige prioriteringer og konfronteres med et forbløffende viktig spørsmål. Er Mer-Større-Bedre den beste veien for å skape livskvalitet?

Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2009
Høyt utviklede skapninger
Av Neale Donald Walsch
Er det liv på andre planeter? Selvsagt. Jeg sa ”Selvsagt” fordi bevisene er så overveldende. De er så overveldende at jeg er forbauset over at du i det hele tatt stilte spørsmålet.

Din oppfatning av den ytterste virkelighet er mer begrenset enn du tror, og at sannhet er mer ubegrenset enn du kan forestille deg.

Neale Donald Walsch

Trykket i Ildsjelen nr. 6 – 2008
Pengevekslerne kastes ut igjen
Av Neale Donald Walsch
Nesten helt frem til de siste årene på planeten deres har man lagt økonomiske planer og utført økonomiske transaksjoner helt, eller nesten helt, uten å ta hensyn til de sosiale eller miljømessige konsekvensene av disse valgene.

Trykket i Ildsjelen nr. 5 – 2008
Hva er suksess?
Av Neale Donald Walsch
Dagens måleenheter for suksess er følgende; Produktivitet, Popularitet og Eiendeler. Tiden er kommet for å vurderer andre måleenheter. På en enkel måte blir nettopp dette gjort i artikkelen i forbindelse med generell suksess i livet og ikke bare penger og karriere.

Trykket i Ildsjelen nr. 4 – 2008
Øyeblikkelig gjennomsiktighet: Kan vi håndtere det?
Av Neale Donald Walsch
Hvordan ville det være å leve et liv med daglig åpenhet og øyeblikkelig bevissthet? Det er svært sannsynlig at vi vil finne ut det i løpet av de nærmeste årene.

I den sanne rekkefølge av ting gjør man ikke ting for å være lykkelig — man er lykkelig og derfor gjør man noe.

Neale Donald Walsch

Trykket i Ildsjelen nr. 3 – 2008
Å REISE MED SJELEN
Av Neale Donald Walsch
Neale Donald Walsch hadde for en god del år siden en grensesprengende ut av kroppen opplevelse. Her kan du lese historien med hans egne ord.

Trykket i Ildsjelen nr. 2 – 2008
REVOLUSJON INNEN UTDANNELSEN
Av Neale Donald Walsch
“På Jorden har dere skapt et samfunn der lille Per har lært å lese i førskolen, men han har ikke lært å slutte med å slå broren sin. Og Kari har lært seg multiplikasjonstabellen og å bruke kalkulator på et tidlig stadium, men hun har ikke lært at det ikke finnes noe flaut eller skammelig ved kroppen sin.”

Trykket i Ildsjelen nr. 1 – 2008
RELIGION VS ÅNDELIGHET
Av Neale Donald Walsch
“Jeg mener dere må skape et åndelig samfunn, i motsetning til et religiøst samfunn. Et samfunn som bygger på åndelige prinsipper, ikke et samfunn som bygger på doktrinene til de viktigste organiserte religionene, som i de fleste tilfeller har sine røtter i ufullstendig forståelse og ekskluderende teologier.”

Sjelen forestiller, sinnet skaper, kroppen erfarer.
Forestille — skape — erfare. Det du forestiller deg, skaper du; det du skaper, erfarer du; det du erfarer, forestiller du deg.

Neale Donald Walsch

Trykket i Ildsjelen nr. 6 – 2007
FELLES LØSNINGER I ALLE LAND
Av Neale Donald Walsch
Strålende løsninger på noen av menneskehetens mest enerverende problemer blir funnet hele tiden, mange av dem blir faktisk satt i verk og fungerer effektivt på grunnplanet nå – men ingen kjenner til dem. Resultatet er at vi kontinuerlig må “finne opp hjulet” fra sted til sted, over hele verden.

Trykket i Ildsjelen nr. 2 – 2007
VISDOMSORD FRA SAMTALER MED GUD BØKENE
Av Neale Donald Walsch
Her følger noen korte utdrag og visdomsord fra bøkene til Walsch.